Ramen wassen op drukke locaties 28 juli 2020

Terug naar overzicht

Rope access is ideaal om werkzaamheden mee uit te voeren op drukke locaties. Het brengt minimale overlast met zich mee én is snel op- en afgebouwd. Zo heeft Bilfinger Height Specialists glasbewassingswerkzaamheden uitgevoerd in het centrum van Den Haag. Het pand, gelegen boven de Utrechtsebaan, was met andere werkmethodes op hoogte niet te bereiken en konden we met rope access de overlast op de omgeving minimaal houden.

Altijd op de hoogte

Schrijft u zich in voor onze updates

Rope Access offshore