HSE-beleid

Health Safety Environment

Resultaat, service en kwaliteit.

We willen worden gezien als leider op het gebied van veiligheid, als voorbeeld voor onze branche. Een organisatie waarbinnen je je veilig voelt en waar veiligheid in één adem genoemd wordt met resultaat, service en kwaliteit.

We zetten ons in voor het beschermen van de gezondheid en het fysieke welzijn van zijn werknemers en relaties, en stellen daarmee de veiligheid en beveiliging van de impact op ons milieu zeker.

We streven naar een open cultuur waarin iedereen zich veilig genoeg voelt om te zeggen wat hij/zij voelt of denkt. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het HSE-beleid en de bedrijfscultuur. We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om serieus om te gaan met het HSE-beleid, en om doorlopend te streven naar verbetering en groei.

Een belangrijke volgende stap is de ontwikkeling van veiliger gedrag en bewustwording bij alle medewerkers. Alleen als wij durven om beter en meer samen te werken kan de organisatie deze benodigde volgende stap maken. Het gaat om hoe we denken over veiligheid, hoe we praten over veiligheid maar vooral: ons gedrag als het gaat om veiligheid.

Iedereen binnen het bedrijf heeft de verantwoordelijkheid om letsel bij zichzelf en collega’s te voorkomen. Dit alles om samen bij te dragen aan het behoud van de omgeving waarin we werken.

Daarom verwacht ik van jou dat je:

  • De regels en procedures respecteert, en de instructies opvolgt
  • Ingrijpt wanneer mensen gevaar lopen
  • Elkaar en de omgeving respecteert

Als General Manager van Bilfinger Height Specialists ben ik toegewijd om het bereiken van deze doelen mogelijk te maken.

 

Bergschenhoek, 01-01-2023

 

Henri Hoogenes

General Manager