Privacybeleid

Privacybeleid

Bilfinger Height Specialists B.V., gevestigd aan Weg en Land 48, 2661 KR, Bergschenhoek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Bilfinger Height Specialists verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt middels het contact-formulier, inschrijfformulier voor Werken op Hoogte en/of inschrijfformulier IRATA, welke allen op onze website te vinden zijn.

Doel gegevens:

Voor een aantal doelen worden door Bilfinger Height Specialists, persoonsgegevens verzameld. Dit zijn:

Het versturen van Nieuwsbrieven – Bilfinger Height Specialists stuurt e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds informatief. Je voor- achternaam, eventueel bedrijfsnaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Height Specialists. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Contact opnemen – Jouw gegevens zullen verzameld worden als je contact opneemt met Bilfinger Height Specialists via de website. In dit formulier wordt gevraagd om de benodigde gegevens om je vraag te kunnen beantwoorden en/of een voorstel toe te kunnen sturen, zoals je voor- en achternaam, emailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en adres.

Analytics – De website van Bilfinger Height Specialists verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet gekoppeld aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je bezoekt.

Trainingen – Voor het inschrijven van elke training die Bilfinger Height Specialists geeft zullen de volgende gegevens gevraagd worden: voornaam, achternaam, emailadres en telefoonnummer. Deze gegevens zijn nodig om bevestiging, informatie en/of wijzigingen door te geven. Indien je je hebt ingeschreven voor een IRATA training gegeven door Bilfinger Height Specialists en je hiervoor een officieel IRATA certificaat wilt ontvangen dan moeten wij jouw gegevens, voor- en achternaam, adres en e-mailadres doorsturen naar IRATA.

Ontvangers:

De gegevens die Bilfinger Height Specialists ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp – Nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor een nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres, voor en achternaam en eventueel bedrijfsnaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Bilfinger Industrial Services B.V. – De email van Bilfinger Height Specialists wordt gehost bij Bilfinger Industrial Services B.V. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Bilfinger Industrial Services B.V.

Samson IT – De website en back-up van de website worden gehost bij Samson IT, gegevens die jij achterlaat op de website van Bilfinger Height Specialists worden op de servers van Samson IT opgeslagen en op onze eigen server.

Red Melon – Bouwer van de website www.heightspecialists.bilfinger.com. Om eventuele aanpassingen te kunnen maken heeft Red Melon toegang tot website en de back-up die bij Samson IT worden gehost.

Trainingen – Gegevens zullen door Bilfinger Height Specialists worden beheerd en bewaard. Voor IRATA trainingen geldt dat wanneer deze met goed gevolg wordt afgesloten er door IRATA een officieel certificaat wordt afgegeven. Om dit certificaat af te kunnen geven moeten de persoonsgegevens worden overlegd aan IRATA.

Opslagperiode:

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Bilfinger Height Specialists, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke verplichting jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven – Jouw e-mailadres, voor- en achternaam en eventueel bedrijfsnaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kunt je te allen tijde uitschrijven wanneer je dit zou willen via de link onderaan de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar privacy.bhs@bilfinger.com

Contact opnemen – Op het moment dat je contact opneemt met Height Specialists via mail, dan worden gegevens die jij meestuurt, zoals je voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en adres opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden tot maximaal drie jaar terug bewaard.

Analytics – De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Trainingen – De gegevens die naar IRATA worden verstuurd worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen IRATA.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software. De IT beheerder heeft passende technische maatregelen getroffen om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. De persoonsgegevens die door Bilfinger Height Specialists of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande  software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Rechten en plichten

Jouw Rechten:

Recht op inzage – Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen bij Bilfinger Height Specialists

Recht op correctie – Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Bilfinger Height Specialists. Je gegevens die we gebruiken voor het versturen van de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde link onderaan elke mail.

Recht op verwijdering van gegevens – Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Bilfinger Height Specialists vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten verwijdering van jouw gegevens.

Het gebruik van deze rechten kan via privacy.bhs@bilfinger.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, het pasnummer en het BSN nummers onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Onze Plichten:

Bilfinger Height Specialists verwerkt persoonsgegevens op grond van toestemming, noodzakelijkheid voor de uitvoering van overeenkomst en gerechtvaardigd belang. Denk hierbij aan het aanbieden van onze diensten via e-mail. Je gegevens zullen nooit verkocht worden. De gegevens die verplicht zijn aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het contacteren, informeren en/of aanbieden op een ingezonden bericht.

Mocht het nodig zijn gegevens die je hebt gedeeld met Bilfinger Height Specialists met andere dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Vragen

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op met Bilfinger Height Specialists via onderstaande contactgegevens.

privacy.bhs@bilfinger.com

Weg en Land 48
2661 KR Bergschenhoek